نظر سنجی

پیشرفت طرح مسکن مهر در استان را چگونه ارزیابی می كنيد؟
 
 
تسهيلات مسكن مهر ملكي

دراينخصوص اعضاي تعاوني هاي مسكن ونيز افراد غير تعاوني ( بصورت انفرادي ) كه خود مالك زمين مسكوني ودرداخل محدوده مي باشند و واجد شرايط مسكن مهر باشند ( بجز شرط مربوط به مالكيت زمين ) براي ساخت واحدهاي خود مشمول دريافت تسهيلات مي گردند ( در اين حالت محدوديت در متراژ ساختمان وجود ندارد )

 
 
Design:دفتر فناوری اطلاعات سازمان مسکن و شهر سازی خراسان جنوبی
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it